1. วิธีเลือกดูสินค้า มี 2 ช่องทางคือ

1.1 แถบเมนูด้านบน

1.2 ช่องค้นหา ด้านบนเว็บไซต์


2. เลือกสินค้าที่ต้องการ

3. หยิบใส่ตระกร้า ด้วยการกดปุ่ม “หยิบใส่ตระกร้า” (Add To Cart) อยู่แถบบนสุดของเว็บ

4. เมื่อหยิบสินค้าที่ต้องการเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “สั่งซื้อ” (Check Out) อยู่แถบบนสุดของเว็บ

5. ทำการ เข้าสู่ระบบ (ฝั่งขวาหรือ สมัครสมาชิกใหม่ ในกรณียังไม่มี ไอดีสมาชิก (ด้านซ้าย)

5.1 เข้าสู่ระบบ

5.1.1 กรอก E-mail และ Email แล้วกด ปุ่ม “ล็อคอิน

5.1.2 เลือกที่อยู่ในการส่งของ หรือเพิ่มใหม่ก็ได้ แล้วกดปุ่ม “ดำเนินการ

5.1.3 เลือกวิธีการชำระเงิน กดอ่าน แล้ว ติ๊กช่อง ฉันได้อ่านข้อตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขของทางร้าน ข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม “ดำเนินการ

5.1.4 กดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ

5.1.5 กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” แล้วจะกลับไปหน้าแรก จบขั้นตอน

5.2.6 จะมีเมล 1 ฉบับเข้าเมลท่าน เป็นใบคำสั่งซื้อสินค้า


5.2 สมัครสมาชิก

5.2.1 กดปุ่ม “ดำเนินการ” กรอกข้อมูล ตามความเป็นจริง

5.2.2 กดอ่าน แล้ว ติ๊กช่อง ฉันได้อ่านข้อตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขของทางร้าน นโยบายส่วนตัว กดปุ่ม “ดำเนินการ

5.2.3 เลือกวิธีการชำระเงิน กดอ่าน แล้ว ติ๊กช่อง ฉันได้อ่านข้อตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขของทางร้าน ข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม “ดำเนินการ

5.2.4 กดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ

5.2.5 กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” แล้วจะกลับไปหน้าแรก จบขั้นตอน

5.2.6 จะมีเมล 2 ฉบับเข้าเมลท่าน ฉบับแรกจะเป็นการขอบคุณในการลงทะเบียน ฉบับสองเป็นใบคำสั่งซื้อสินค้า