ความสำคัญของขั้นตอนการบริการ และคุณสมบัติของนักบริการที่เป็นเลิศ

หัวข้อการฝึกอบรม : ความสำคัญของขั้นตอนการบริการ และคุณสมบัติของนักบริการที่เป็นเลิศ

วันที่ 1

 • 1. เหตุผลของ “ลูกค้า” ที่เลิกใช้บริการ
 • 2. ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
  • ขั้นตอนที่ 1 รับฟังปัญหา
  • ขั้นตอนที่ 2 กล่าวขอโทษ
  • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสาเหตุ
  • ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ
  • ขั้นตอนที่ 5 มอบสิ่งชดเชย (ตามสถานการณ์)
 • 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • 4. พื้นฐานของนักขายที่ต้อง “มี”
 • 5. 10 เทคนิค การพูดอย่างมือโปร
 • 6. เทคนิคในการเสนอขาย
 • 7. ตัวอย่างการพูดเสนอขาย

หลักสูตร 2 วัน มูลค่า 6,000 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณถิงถิง 090-930-9340 | specialtycoffeelab@gmail.com | Download Map

รายละเอียดและเงื่อนไข

- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมตามนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วัน หากผิดเงื่อนไขทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่าสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 090-930-9340 ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการสำรองที่นั่งท่านอื่น