Water & More by Best Water Technology จากประเทศเยอรมันนี เป็นเครื่องกรองน้ำที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ทำงานด้วยระบบ Combination โดย Bypass valve ที่หัวกรอง อันเป็นเอกสิทธิ์ของ Water+More by BWT ที่ทำการเปลี่ยนใส้กรองได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องปิดวาล์วน้ำหลัก เพราะหัวกรองจะสามารถ Auto lock ได้เอง อีกทั้งยังสามารถ ปรับระดับการผสมน้ำได้ถึง 4 ระดับให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าน้ำจะมาจากแหล่งใดก็ไม่ทำ ให้รสชาติกาแฟของคุณมีปัญหาได้ และ Active Carbon ชนิดพิเศษที่อยู่ในใส้กรอง ยังมีคุณสมบัติลดปริมาณค่า TDS ได้ในระดับสูงอีกด้วย อีกทั้งใส้กรองของ Water+More ก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ให้เหมาะกับ น้ำในแต่ละแหล่ง

และก็เพราะในเครื่องดื่มกาแฟนั้น มีส่วนประกอบเป็นน้ำถึง 98% ดังนั้นไม่ใช่ว่าน้ำที่ใด จากเครื่องกรองแบบใดก็สามารถน้ำมาใช้ได้  เนื่องจากในน้ำมีส่วนประกอบหลายสิ่ง เช่น Iron , Calcium , Magnesium ,ETC   ดังนั้นการจัดการน้ำในแต่ละแหล่งเพื่อเตรียมสำหรับเครื่องชงกาแฟ หรือ กาแฟคั่ว กาแฟสดแต่ละเบลนด์จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้  สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือ Total Hardness และ Temporary Hardness หรือ Carbonate Hardness นั้น จำเป็นที่จะต้องมีค่าที่เหมาะสมพอเหมาะ อยู่ในระดับที่ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป 

ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ ก็คือ   Carbonate Hardness นั้นคือส่วนหนึ่งของ Total Hardness ซึ่งโดยปรกติเป็นเป็นตัวที่ทำให้เกิดตะกลัน หรือ Scale ใน Boiler  การเกิดตะกลัน หรือ Scale นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ น้ำถูกท่าความร้อนเกิน 60 องศาเซียลเซสขึ้นไป  ดังนั้นถ้ามีค่า Carbonate Hardness มากเกินไป ก็อาจจะก็ให้เกิดปัญหาขึ้นได้  และ รสชาติกาแฟที่ใช้ก็จะไม่ดีพอคือ อาจจะมีรสชาติ คม เปรี้ยว กระด้างมากกว่าปรกติ  แต่ถ้ามีน้อย จนถึง น้อยเกินไปนั้น รสชาติกาแฟก็จะไม่ออกมาเท่าที่ควร กาแฟอาจมีรสเค็มนำ ไม่หอมอย่างที่ควรจะเป็น  ดังนั้นเครื่องกรองน้ำที่ดีจำเป็นจะต้องสามารถจัดการให้ น้ำได้ค่าที่เหมาะสมได้

BWT Water and More จึงคิดค้น และ ทดสอบ เครื่องกรองน้ำ ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกมาก เช่น ถ้า น้ำทั่ว ๆ ไป แต่อาจจะมีค่า Carbonate Hardness ที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่นั้น ก็ควรจะใช้ใส้กรองประเภท BestMax หรือ BestMax Premium   ถ้าแหล่งน้ำที่ใช้มีความกระด้างต่ำ จนถึงต่ำมาก เช่นบางพื้นที่บนภูเขาสูง ก็ควรจะใช้ BestMin  หรือถ้าบางแหล่งน้ำมี กลิ่น ( Odor ) มากเกินไป ก็ควรจะใช้ Besttaste เป็นต้น  และด้วยนวัติกรรมของ BWT water and More จึงสามารถ ปรับค่าการผสมน้ำได้ที่หัวเครื่องกรอง ซึ่งจะกรองผ่าน เมนเบรนขนาดเล็ก และ Silver เพื่อดักจับ Bacteria ได้มากถึง 99.999 %  Active Carbon ที่ BWT ใช้นั้นเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ มีคุณภาพสูง ซึ่งใช้ในอุตสหกรรม ยา , วัคซีน โดยเฉพาะ ไม่ต้องถ่ายน้ำก่อนเหมือนกับ Carbon  ทั่ว ๆ ไป    จนถึง ION Exchange พิเศษ ที่จะช่วยลด TDS ของน้ำ และ Carbonate Hardness ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม   ดังนั้นน้ำคือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และ ควรจะให้ความสำคัญกับเครื่องกรองน้ำไม่น้อยไปกว่า เครื่องชงกาแฟ หรือ เครื่องบดกาแฟเลยทีเดียว !

BWT

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.